Forum
Posty
Dieta i ćwiczenia dla kobiet w ciąży
2016-04-18 22:20:57

Cześć i czołem. W najbliższej przyszłości planujemy z mężem powiększenie rodziny. Niestety mam skłonności do tycia. Dlatego chciałabym dowiedzieć się czegoś na temat diety oraz ćwiczeń w ciąży. Wiem, że nie uniknę zmiany wagi, ale jednocześnie chciałabym zachować dobrą formę, aby po porodzie szybko dojść do wcześniejszej sylwetki.

2016-04-19 18:38:26

Je�li o mnie chodzi to w ci��y raczej da�abym sobie spok�j z rygorystycznymi dietami. Zdrowe od�ywianie TAK, g�odzenie si� NIE. Mo�e si� to odbi� na zdrowiu Twoim i dziecka!

2016-04-20 23:15:04

Wydaje mi si�, �e najlepsze b�d� dla Ciebie �wiczenia w wodzie. Mo�esz p�ywa� na plecach bo to rozlu�nia mi�nie plec�w.

2016-04-21 22:57:10

R�wnie� polecam basen. Szczeg�lnie aerobik w wodzie oraz p�ywanie. Co do innych �wicze� to nie wiem. w ci��y kobieta ma pewne ograniczenia ruchowe.

2016-04-24 13:38:09

Ja s�ysza�am tak�e o �wiczeniach na si�owni dla kobiet w ci��y. Podobno s� specjalne programy treningowe. Ni nie zast�pi tak�e du�e porcji �wie�ego powietrza podczas spacer�w

2016-04-25 22:14:37

Moja kole�anka chodzi�a te� swego czasu na jog� dla Ci�arnych. Nie znam jednak jej opinii na ten temat.

2016-04-26 17:08:15

Rzeczywi�cie jest joga dla ci�arnych. My�l�, �e opr�cz jogi i basenu wiele wi�cej nie wymi�lisz w kwestii �wicze�. Ewentualnie jakie� lekkie rozci�ganie.

2016-04-27 19:16:17

Swego czasu chodzi�am na si�owni� i widzia�am tam jedn� dziewczyn� w ci��y. Nie zaawansowanej ale widocznej. Z tego co pami�tam robi�a �wiczenia wzmacniaj�ce nogi, plecy i ramiona. Oczywi�cie wszystko na stosunkowo ma�ych obci��eniach. Niemniej jednak taki schemat �wicze� wydawa� si� by� celowy.

2016-04-28 18:34:27

Moja kole�anka bardzo chwali�a sobie pilates dla kobiet w ci��y. Tak wi�c polecam spr�bowa�.

2016-05-02 16:10:51

Tak naprawd� jest mn�stwo tego typu zaj�� dla kobiet. Wszystko zale�y od ch�ci oraz zasobno�ci portfela. Wiadomo, �e wszystkie takie zaj�cia kosztuj�.