Baza wiedzy
Muscle's Boss – Prostowanie ramion ze sztangą łamaną na leżąco - podchwyt
Prostowanie ramion ze sztangą łamaną na leżąco - podchwyt
Ćwiczenie należy do grupy izolowanych. Oznacza to, że niezwykle ważna podczas jego wykonywania jest prawidłowa technika. Wykonujemy je w pozycji leżącej na ławce poziomej. Sztangę trzymamy nachwytem co angażuje bardziej przyśrodkowa głowę mięśni trójgłowych ramion. Polega na unoszeniu sztangi łamanej znad czoła ruchem „po łuku” aż do pełnego wyprostu ramienia. Rozstaw dłoni na sztandze nie powinien być większy niż szerokość barków. Zastosowanie sztangi łamanej znacznie zmniejsza naprężenia nadgarstków. Podczas wykonywania ćwiczenia całą pracę powinny wykonywać stawy łokciowe. Fazę negatywną (opuszczanie sztangi) powinniśmy prowadzić wolniej. Przez cały zakres ruchu powinniśmy w pełni kontrolować ciężar.