Baza wiedzy
Muscle's Boss – Odwrotne wspięcia na suwnicy Smitha na stojąco
Odwrotne wspięcia na suwnicy Smitha na stojąco
Ćwiczenie wykonujemy z użyciem suwnicy Smitha. Podczas wykonywania ćwiczenia pracują przede wszystkim mięśnie piszczelowe. W przeciwieństwie do wspięć podczas tego ćwiczenia nie unosimy pięt a raczej palce i śródstopia. Należy pamiętać o wyprostowanej pozycji tułowia oraz wyprostowanych kolanach w trakcie ćwiczenia. Ciężar spoczywa na barkach. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na jego ostrożny dobór gdyż mięśnie piszczelowe są bardzo delikatne i podatne na kontuzje. Unosząc palce do góry wykonujemy powolny, płynny ruch starając się cały czas panować nad ciężarem.