Baza wiedzy
Muscle's Boss – Rozpiętki na maszynie na ławce poziomej
Rozpiętki na maszynie na ławce poziomej
Ćwiczenie to wykonujemy przy użyciu maszyny w pozycji leżącej na ławce poziomej. Nogi powinny być swobodnie oparte o podłogę. Stawy łokciowe wewnętrzną stroną oparte o drążki maszyny. W pozycji wyjściowej ramiona są skierowane ku górze, prostopadle do podłoża. W tej pozycji robimy wdech po czym opuszczamy ramiona w dół aż do pełnego wychylenia. Po osiągnięciu punktu kulminacyjnego zaczynamy ruch powrotny wypuszczając powietrze. Ćwiczenie powinno się wykonywać dokładnie i z pełną kontrolą ciężaru. Pozwala nam ono trenować mięsień piersiowy większy oraz mniejszy a także mięsień kruczoramienny, mięsień zębaty przedni oraz przednie aktony mięśni naramiennych.